Artykuły (kategoria "giełda")

Zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych jest miejscem, w którym można zawierać liczne transakcje, których cena jest uzależniona bezpośrednio od podaży oraz popytu. Wszelkie transakcje przeprowadzane na tej giełdzie podlegają pod Ustawę związaną z Prawem o publicznym obrotem papierami wartościowymi. W związku z tym każda osoba realizująca transakcje na giełdzie podlega takim regulacjom, więc warto się z nimi najpierw dobrze zapoznać. 

Zobacz cały artykuł