Kategoria: giełda

Zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych jest miejscem, w którym można zawierać liczne transakcje, których cena jest uzależniona bezpośrednio od podaży oraz popytu. Wszelkie transakcje przeprowadzane na tej giełdzie podlegają pod Ustawę związaną z Prawem o publicznym obrotem papierami wartościowymi. W związku z tym każda osoba realizująca transakcje na giełdzie podlega takim regulacjom, więc warto się z nimi najpierw dobrze zapoznać. 

Zadania GPW

Giełda Papierów Wartościowych odpowiedzialna jest za realizowanie wielu różnych zadań. Umożliwia ona przede wszystkim przepływ kapitału od osób, które szukają dla siebie najlepszej lokaty, do takich ludzi, którzy z uzyskanych kapitałów potrafią zrobić duży użytek. Inwestorem giełdowym może zostać praktycznie każda pełnoletnia osoba, jednak dzieli się takich inwestorów na:

  • ostrożnych - inwestujących w długoterminowe akcje,
  • ryzykantów - grają bardzo często, praktycznie z tygodnia na tydzień, liczą na szybkie zyski przy pomocy sporych wahań kursów.

Każdy sam musi wiedzieć, do jakiej grupy inwestorów chce należeć, aby nie stracić swoich środków finansowych.

Na czym polegają inwestycje?

Inwestorzy muszą mieć pojęcie o tym, że inwestowanie w papiery wartościowe związane jest z ryzykiem, a konkretniej z ryzykiem rynku, inflacji i bankructwa. Trzeba umiejętnie dobrać dla siebie współpracownika w postaci domu maklerskiego. Akcjonariusze posiadający akcje jakiejś spółki mogą uczestniczyć w jej zyskach. Oczywiście zyski uzależnione są od tego, jaki procent akcji w danym momencie się posiada. Jeśli ktoś więc zainwestuje spore pieniądze w akcje, których kursy będą rosły, wtedy też może liczyć na bardzo pokaźne zyski. Czasami opłaca się więc zaryzykować, jednak zawsze trzeba robić to z głową. 

Na giełdzie można inwestować w akcje (spółek, Narodowych Funduszy Inwestycyjnych), ale też obligacje (Skarbu Państwa w formie jednorocznej, dwuletniej, trzyletniej, pięcioletniej oraz dziesięcioletniej). Spadek cen akcji to bessa, natomiast wzrost to hossa. Najczęściej zdarza się tak, że te okresy występują wzajemnie, przeplatając się między sobą, dlatego trzeba uważnie śledzić sytuację na giełdzie.