Kategoria: finanse

Rodzaje giełd. Jaki jest ich podział?

Giełda jest miejscem, gdzie można obracać różnymi dobrami, w tym instrumentami finansowymi oraz papierami wartościowymi. Coraz więcej osób myśli poważnie o tym, aby rozpocząć swoją przygodę z giełdą, jednak potrzebne jest wtedy wykonanie kilku niezbędnych kroków. Mianowicie chodzi tutaj o otworzenie rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim, ale też posiadaniu kapitału finansowego. Bez takiego kapitału nie da się przecież skutecznie obracać instrumentami finansowymi. Giełdę można podzielić na kilka podstawowych rodzajów.

Podział giełdy ze względu na charakter dobra

Giełdę ze względu na charakter dobra można podzielić na następujące rodzaje:

  • giełdę towarową - handluje się na niej przeróżnymi towarami masowymi. Tyczy się to towarów o jednorodnej jakości, może to być np. ryż, bawełna, ale też wiele innych produktów rolnych,
  • giełdę papierów wartościowych - handlowanie jest możliwe przy pomocy towarów mieszanych. Mogą być one towarowe, ale też pieniężne, w zależności od upodobań klientów,
  • giełdę instrumentów pieniężnych - obraca się na niej wyłącznie walutami,
  • giełdę usług - przeprowadzane są na niej transakcje związane z kupnem oraz sprzedażą jakichś ładunków.

Podział giełdy ze względu na rodzaj transakcji

Giełdę podzielić można też na inny sposób, a konkretniej chodzi o podzielenie jej ze względu na rodzaj realizowanych transakcji. W tym przypadku podział jest taki:

  • giełda instrumentów pochodnych - przedmiotem transakcji są wszelkie instrumenty finansowe, gdzie cena takich instrumentów jest ściśle uzależniona od ceny rynkowej aktywów podstawowych,
  • giełda transakcji fizycznych - handluje się w tym przypadku aktywami, które są dostarczane natychmiastowo, zgodnie z wyznaczonymi w regulaminach terminach,
  • giełda terminowa - handlowanie wyróżnionymi dobrami, w wyznaczonych wcześniej terminach. Ich przekroczenie może grozić bardzo poważnymi konsekwencjami, dlatego ludzie rzetelnie ich przestrzegają. Dzięki temu każda ze stron transakcji jest zadowolona i przeprowadzanych jest ich na rynku coraz więcej.

To najpopularniejsze podziały giełdy, dlatego każdy klient sam powinien podjąć decyzję, w której z nich chce uczestniczyć ze swoimi dobrami.